3 fördelar med att plugga ekonomi

Ekonomiutbildning är antagligen den typ av utbildning som leder till störst variation för potentiella framtida yrken. Du kommer få praktiska insikter kring till exempel externredovisning och organisationsteori – något som är förekommande i alla företag och organisationer. Du kommer även lära dig sätta kreativiteten på prov i marknadsföring och få rent allmänbildande kunskaper i nationalekonomi.

Om du bestämmer dig för att gå en ekonomiutbildning hos EFL som erbjuder en grundlig och flexibel undervisning, kan du efteråt direkt eller genom vidareutbildning bli i princip vad som helst: Jurist, projektledare, aktiemäklare, egenföretagare, journalist, fastighetsmäklare är några exempel.

För många är just yrkesvariationen den största fördelen.

Studera ekonomi för en bra grund

Det finns flera fördelar med ekonomiutbildning, både för samhället i stort och för dig som individ. De kanske mest framträdande fördelarna kan sammanfattas som:

  1. Stort utbud av yrken
  2. Värdefulla kunskaper oavsett bransch
  3. Enkelt att specialisera sig

Värdefulla kunskaper baseras på att det du lär dig är relevant för alla företag och i princip alla organisationer. Oavsett var du hamnar efter din utbildning har du alltså redan en grund för hur ett företag fungerar. Alla företag behöver redovisa och bokföra, skapa en marknadsföringsstrategi för att synas, utveckla produkter och tjänster som kunder vill ha och så vidare.

Välj ekonomi om du inte vet vad du ska bli

Möjligheterna för olika yrken, innebär att du inte nödvändigtvis behöver ha det ristat i sten vad du ska bli ”när du blir stor”. Det är så klart alltid bra att ha en vision och plan för din utbildning, men vi är alla olika och vet inte alltid vad vi vill.

Eftersom kunskaperna du tar in under utbildningen kan gynna dig på nästan alla arbetsplatser, är det alltså väldigt liten risk att du en morgon vaknar upp med panik för att du valt fel. Under dina studier kommer du förhoppningsvis förr eller senare upptäcka vilka delar av utbildningen du är intresserad av och därefter anpassa din utbildning efter det. Möjligheterna att ”pussla” ihop din utbildning efter hand är större på ekonomiutbildningar just för att de (oftast) inte är inriktade mot ett enda specifikt yrke.