Fördelar med ett bra bokföringssystem

När du startar ett företag gäller det att ha koll på de regler som gäller. En av de viktigaste sakerna att få rätt är bokföring. Du är skyldig att bokföra alla affärshändelser som rör ditt företag oavsett om du har enskild firma, aktiebolag eller handelsbolag. Ekonomiska föreningar är också skyldig att föra bokföring.

Via bokföring kan både Skatteverket och du som ägare få bättre koll på hur det går för företaget. Det är viktigt att föra en löpande bokföring då det alltid är lätt att glömma av enstaka affärshändelser om du väntar för länge. Ett enkelt bokföringsprogram kan hjälpa företagare som inte har någon erfarenhet inom bokföring. Till exempel så finns det smarta funktioner som hjälper dig att bokföra på nolltid.

– Det handlar om att utöka de skatteanstånd som företagen kan ha i dag. Man skjuter helt enkelt upp betalningen, socialavgifter, skatt på inkomster och moms, säger Svantesson till SVT.

Spara pengar tack vare bokföringsprogram

Genom att ta hjälp av ett bokföringsprogram sparar du pengar gentemot om du skulle anlita en redovisningskonsult. Det är alltid ägaren av företaget som när ansvarat för bokföringen. Detta gäller även om du skulle ta hjälp från någon annan. När du tar hjälp av ett bokföringsprogram hämtas oftast information från din bank rörande din bokföring. Det gör att det sällan blir fel speciellt om du har ett separat företagskonto.

 

Misstag vid bokföring

Skulle du bokföra fel går detta oftast att rätta till i efterhand. Det är dock viktigt att du gör din bokföring rätt då du annars kan bli dömd för bokföringsbrott. Har du gjort dig skyldig till bokföringsbrott kan det i värsta fall leda till fängelse. Detta gäller vid grovt bokföringsbrott men det mildaste straffet är dagsböter.