Skatteökning drabbar många

När Socialdemokraterna kom till makten i fjol utlovades en rad olika skatteökningar för att få fason med landets ekonomi efter Moderaternas skattesänkningar under sin tid vid makten – och dessa skatteökningar kommer inte enbart att påverka höginkomsttagare utan många fler, vilket får fack och näringsliv att reagera starkt.

”Budgeten för 2016 kommer att fokusera på investeringar, som ”krona för krona” finansieras med höjda skatter.” läs mer här.

analysRegeringen flaggar för fler skattehöjningar, lyder rubriken på Svenska Dagbladets artikel som publicerades sent i augusti i samband med regeringens kräftskiva. Och nu har definitionen av skattehöjningarna presenterats som framkommit genom en uppgörelse mellan sittande regering och Vänsterpartiet. I Dagens Industri skriver man bland annat om hur uppgörelsen i teorin ska vara höginkomsttagare som ska beröras av ändringen, men i praktiken är det många fler. Vad man genom uppgörelsen nu gör är att frysa den så kallade brytpunkten för den statliga skatten, vilken detta år ligger på 35 800 kronor, istället för att man som tidigare årligen räkna upp den med 2 procent och nu kommer man istället att höja den med endast 1 procent först år 2018 – vilket påverkar breda löntagargrupper. I artikeln tar man bland annat upp erfarna poliser, sjuksköterskor och lärare som exempel på vilka grupper som kommer drabbas samt att en knapp tredjedel av alla heltidsarbetande kommer få höjd skatt på grund av detta. I sin tur innebär detta även att exempelvis egenföretagare nu bör se över sin ekonomiska situation och det enklaste sättet att göra det på är att till exempel ta hjälp av redovisningskonsulter för att få en tydlig bild av hur regeringens skatteändringar påverkar företagandet. Likaså bör de svenska hushållen se över sina inkomster och utgifter – för detta är något som påverkar oss alla, oavsett inkomst.