Aktier i travportfölj

När det kommer till att spara pengar och att göra investeringar inför framtiden finns det många tillvägagångssätt. Något som är nytt nu är att man kan välja en travportfölj, vilket betyder att man investerar i hästar.

162217-harness-racingAtt välja Aktieinvest att låta sina pengar får gro för att se om det blir någon spänning inför framtiden är ett val som många väljer att göra. Men om man känner att man vill lägga ihop sparande och spel kan man nu hoppa på travtåget, eller travportföljen som den heter skriver Expressen.se. Dock är detta projekt från Svensk Travsport inte helt klart ännu men man har alla tankar och förhoppningar på att komma igång direkt efter sommaren.

Aktie i form av en häst

”Tanken är alltså att köpa en form av aktie i en häst och därmed fiktivt äga den och vid säsongens slut få eventuell återbäring beroende på hur hästen har tävlat. Dessutom kan man köpa/sälja hästar under tiden.”

Mer specifikt så kommer man i varje häst att kunna köpa 2000 andelar där ett snittpris på 60 kronor per andel råder. 2000 per andel ger totalt 50 % av prispengarna. Alla andelsägare får sina pengar utbetalda vid löptidens slut vilket är 6 månader.

Känner man att man inte vill äventyra, eller känner man att det är precis vad man vill så är det viktigt att inte göra det med pengar man behöver. Se till att alltid först ha en stabil buffert som man inte leker med.