Hållbarhetsredovisningen – viktigare än vad ni tror

Vill du säkerställa att ditt företag kommer att vara konkurrenskraftigt också i framtiden? Vill du jobba proaktivt utifrån ett helhetsperspektiv för att uppnå företagets målbilder? Då är en hållbarhetsredovisning rätt början. Med stöd i processen är hållbarhetsredovisningen ett verktyg både för att utveckla verksamheten och locka nya kunder, investerare och arbetskraft.

Hållbarhetsredovisningar ska enligt Bolagsverket lämnas in årligen av företag som räknas som större. Dit hör företag som under föregående räkenskapsår haft fler än 250 anställda eller omsatt mer än 350 miljoner kronor. Att publicera en hållbarhetsredovisning är dock ett taktiskt och strategiskt klokt val också av mindre företag. Dels kan en hållbarhetsredovisning attrahera kompetent personal, den kan också locka tänkbara investerare och kunder.

Hållbarhetsredovisningar – en överblick av er verksamhet

redovisningNumera är det inte bara företag som jobbar med hållbarhetsredovisningar. Även organisationer som Svenska Kyrkan och Unicef har insett att de är en viktig del av verksamhetsutvecklingen. Den ursprungliga tanken med hållbarhetsredovisningen var att den skulle fungera som en redovisning över företags arbete med miljön. Med tiden har begreppet hållbarhet dock kommit att omfatta ett mer holistiskt perspektiv. Det betyder att en utförlig hållbarhetsredovisning inte bara specificerar hur företag och organisationer jobbar med miljön utan också med sociala faktorer. Det handlar helt enkelt om organisationens helhetsrelation med omvärlden. I den bedömningen tas därför hänsyn till miljöfaktorer, men också hur företaget förhåller sig till närsamhället, medier och potentiella investerare. Målbilden är alltså att skapa ett företag som bedriver en hållbar verksamhet på alla plan. Det främsta skälet för att upprätta en bra hållbarhetsredovisning därför inte för att motsvara externa krav, utan för att bygga en organisation som kommer vara lönsam också i framtiden.

Skapa långsiktig lönsamhet

lönsamhetGrant Thornton är ett företag som vid det här laget har stor erfarenhet av att hjälpa företag upprätta hållbarhetsredovisningar. De påpekar att det numera inte bara är ett företags finansiella data som avgör hur det värderas. Både samarbetspartners och potentiella anställda har helt enkelt blivit mer intresserade av att få en helhetsbild av företaget de ska samarbeta med eller jobba hos. Grant Thornton erbjuder i det här avseendet ett flertal företagstjänster. Direkt hjälp i form av duktiga och erfarna konsulter, men också i form av seminarier och utbildningar. Enligt dem är målsättningen inte enbart att skapa hållbarhetsredovisningar som passerar kritiskt granskande ögon. Enligt deras synsätt är hållbarhetsredovisningen en möjlighet att arbeta verksamhetsutvecklande. Att få syn på områden i den egna verksamheten som kan utvecklas, att generera nya idéer för att möta framtidens kravbilder och – än en gång – locka kräsna medarbetare.

Hållbarhetsarbetet viktigt ur flera perspektiv

Vad det här landar i är att hållbarhetsarbetet är viktigt för att skapa ett företag som är lönsamt på sikt. En hållbar affärsidé inkluderar inte bara en produkt eller tjänst som säljer, så har det i själva verket aldrig varit. Affärsidén som håller är den som förmår samexistera med närsamhället och miljön samtidigt som den attraherar den mest attraktiva arbetskraften. Enda skillnaden nu mot tidigare är att det är ett faktum som på senare år börjat uppmärksammas.