Fel lagbok ställer till det

I många yrken är det av största vikt att lagboken är uppdaterad och i senaste version för att arbetet ska flyta på så korrekt som bara är möjligt för att inga förordningar eller lagar ska brytas mot – och någon som verkligen bör ha den allra senaste lagboken är polismyndigheten på växeln 114 14, men så är inte fallet alla gånger…

polis-sverige-litenNär du arbetar inom polisen är lagboken är din bästa bok, det bör du lägga på minnet. Men så är det inte alla gånger. Och en gång som uppmärksammades var år 2014 när en inringare till polisen ville anmäla ett hatbrott som begåtts genom att en person lagt ut en kommentar på Facebook som löd ”Bögar borde hängas”, vilket enligt lag sedan 2003 är inräknat under hets mot folkgrupp på grund av sexuell läggning. Men det höll inte polisen med om – enligt dem var hets på grund av sexuell läggning inget olagligt.

De hade en föråldrad lagbok

Till Nyheter24 säger Nybrobon Alexandra Dahlqvist, som anmälde brottet, att hon innan sitt samtal till polisen surfat in på riksdagens hemsida för att kontrollera vad som stod i brottsbalken. Och mycket riktigt. Väl där står klart och tydligt att hets mot folkgrupp på grund av sexuell läggning kan klassas som just hets mot folkgrupp och därmed hatbrott. Det har funnits med i lagen sedan år 2003. Så föga förvånande är det att Alexandra fick sig en smärre chock när polisen i luren meddelade henne att det hon anmäler inte kan ses som ett brott, för det kan det ju visst. Så vad var problemet? Polisen i fråga hade en alldeles för gammal lagbok i sin ägo och i lagböcker utkomna innan 2003 så är det ju faktiskt inget brott, så i den meningen hade polisen rätt – fast så otroligt fel egentligen.

Inte bara en isolerad händelse

Om det som hände Alexandra bara varit en engångsföreteelse hade man kanske kunnat ha överseende med saken och lämnat det bakom sig. Men så är inte fallet. När tidningen Barometern prövade att ringa in om samma sak fick man av en annan polis samma svar: att det inte går att anmäla. Till tidningen då valt att konfrontera polisen på plats med detta håller denne med om att såhär får det inte gå till och denne berättar även att polisen aldrig får neka någon till att lämna en anmälan.