Sämre studentekonomi i fjol

Livet som student brukar allt som oftast beskrivas som ganska fattigt med sina restriktioner för hur mycket lån och bidrag man får ta emot och hur mycket man får jobba när man gör det – dessutom visar en färsk undersökning att många studenter upplever sin ekonomi som ännu sämre nu än för några år sedan.

Som student behöver man köpa en del grejer för att kunna studera överhuvudtaget, till exempel är kontorsmaterial något som man ofta får lägga många slantar på. Men något som man ska tänka på när ekonomin är skral är att inte slösa – speciellt som många studenter dessutom upplever att ekonomin blivit sämre de senaste åren.

”Av CSN-rapporten Studerandes ekonomiska och sociala situation 2017 framgår det att 65 procent av de svarande tycker att deras ekonomi är ganska bra, bra eller mycket bra. Det är en minskning med två procentenheter sedan 2015. Hela 61 procent av de som har både studiemedel och lån uppger att pengarna inte täcker alla levnadsomkostnader.” – läs mer här.

I rapporten som Göteborgs Posten skriver om så uttalar sig Sharon Lavie på Ikano bank om att hon inte ser detta som något förvånande, och påpekar att man känt av i flera år hur studenter har haft det knapert. Hon tillägger också att även om vi inte har haft en inflation så har prisökningarna på såväl prylar och livsmedel som på hyrorna ökat och det är något som gör sig kännbart för studenter. Hennes tips för att klar av ekonomin är något som de flesta studenter redan gör och det är att dela boende med någon annan, ta cykeln i stället för att åka kollektivt och att söka stipendier för att få livet att gå runt utöver de fasta avgifterna.