Regeringens budget satsar på skola och jämlikhet

Vad för nyheter presenteras i dag i regeringens höstbudget? Blir körkortet mer rättvist med satsningar på lån och bidrag för detta arbetsmarknadshinder? Hur mycket läggs på det så kallade kunskapslyftet för att få dels fler lärare utbildade men även skolorna bättre och mer jämlika?

elevI dag presenteras regeringens höstbudget av finansminister Magdalena Andersson i en presskonferens direkt från regeringskansliet Rosenbad. Något om nyheterna i denna säsongs budget är att man bland annat kommer kunna söka studielån från CSN för att ta körkort. I Svenska Dagbladet rapporteras det att det är Vänsterpartiet som främst framfört denna önskan, att det ska underlätta för människor att ta de jobb som finns, och att det idag är ganska orättvist eftersom många inte har råd att betala för körkortet själva. Regeringen kommer även att se över tillsynen av körskolorna. Från och med 2018 kommer man kunna låna ungefär 25 000 kronor i samband med körkortsproverna.

Skolan ska bli bättre och mer jämlik

Även i Dagens Industri kan en läsa om budgeten, där det nu meddelas att regeringen även skjuter till 2,4 miljarder till att bygga ut kunskapslyftet och att investera i en jämlik kunskapsskola. Dessutom lägger regeringen 3,5 miljarder på integration och jobb för nyanlända, detta för att få igång de som kommit hit i flykt. Totalt lägger faktiskt regeringen fram hela 35 reformer, och tillsammans ligger kostnaden för denna på 23,6 miljarder nästa år. Den största satsningen i budgeten är de extra tillskottet till kommunerna.

Det är jättebra att Centrala studiestödsnämnden finns, det möjliggör för ett så mycket mer jämlikt samhälle, eftersom det gör att i princip alla kan studera, oavsett social härkomst och klasstillhörighet. Dock är csn:s påminnelseavgift väldigt hög, så det gäller att vara noga med att betala av fakturorna på sitt lån i tid efter studierna. Något som kan vara intressant att veta är att CSN faktiskt finansieras till 60% av avgifter och då är påminnelseavgiften en stor del av denna kaka.