Öka kompetensnivån på företaget med integration

När man talar om företags- och kompetensutveckling förs tankarna ofta till olika former av bolagsstämmor eller konferenser med olika temadagar – och visst går det att ta med sitt företag på konferens skärgården i detta syfte och lyckas, men enklare väg till ett lönsamt företag är via integration av utlandsfödda medborgare i företaget – det ökar såväl internationella affärer som den interna verksamheten visar ny forskning på området.

affärsfolk pratbubblor litenAtt utbilda sin personal är A och O när det kommer till att driva företaget framåt, men för att kunna göra detta krävs att ledningen är minst lika uppdaterade i sin egen kompetens vilket gör att det viktigaste är att börja från toppen och utbilda nedåt i hierarkin. Dock om man vill ta genvägar så visar en ny rapport från Entreprenörskapsforum att när det kommer till att öka företagets lönsamhet så gäller det att anställa utlandsfödda – i alla fall i företag som exporterar varor och tjänster till utlandet, skriver man i Svenska Dagbladet. Rapporten, som grundas på statistik om 30 000 svenska företags tjänstehandel och deras anställdas födelseland samt utbildningsbakgrund mellan åren 1998-2007, visar bland annat att utlandsfödda personer som har eftergymnasial utbildning och bott i Sverige kortare tid än fyra år till exempel ger en ökning av tjänsteexporten till dennes ursprungsland med i genomsnitt 18 procent. Så om man är inom denna sektor så kan detta vara en klok investering, för sanningen är att man på svenska marknaden inte utnyttjar denna resurs så väl som man skulle kunna göra. Bland annat skriver Dagens Nyheter om hur minskade språkkrav på svenska arbetsmarknaden inte bara skulle skynda på integrationen av utlandsfödda medborgare utan man skulle även ta vara på en idag outnyttjad kompetens som faktiskt finns – vilket är något som alla företagare oavsett bransch skulle gynnas av.

Hur kan detta komma sig?

Tillväxt glad gubbeEnligt forskningen som gjorts på området integration, entreprenörskap och lönsamhet inom exportföretag är fördelarna tydliga – du ökar din internationella synlighet och vinst när du har flera medarbetare med annan bakgrund än svensk i internationella miljöer. Och detta är heller inte något som är nytt. Redan 2013 skrev man i Aftonbladet om hur företag som anställer personer som är födda utanför Sverige samtidigt ökar sin export till det landet där den anställde är född och att exporten dessutom ökar med närmare en procent efter varje ytterligare anställd som kommer från samma land. Fördelar är bland annat företagen per automatik och i större utsträckning börjar handla med de länder som dess anställda härstammar ifrån och när en anställd kan exportlandets språk, har kunskap om affärskulturen och kanske rent av kontakter i exportlandet kan företagen på så vis göra miljonvinster om man sköter sina kort rätt. Så det handlar egentligen inte om att kompetensutbilda redan anställd personal och medarbetare, utan snarare att anställa utanför vad som idag är den rådande normen och istället våga anställa personer från annan bakgrund, kultur och land än en själv – då kan man verkligen lyckas på den internationella marknaden samtidigt som man ökar hela företagets kompetensnivå!