Vad säljer ni?

Det finns för det allra mesta flera företag inom samma segment, som konkurrerar med varandra. Men det är sällan dessa företag är exakt lika: det är nästan alltid något som skiljer sig åt, ifråga om arbetssätt, produkt eller något annat. Att framgångsrikt sälja in sitt företag och deras tjänster handlar ofta att om lyfta fram de fördelaktiga skillnaderna. Det är inte alltid som detta ingår i en säljutbildning, det ligger kanske närmare hur jurister arbetar.

Mycket av en jurists arbete handlar om att med stöd i lagen argumentera för en sak, oftast för klientens sak, vare sig det rör sig om straffrätt eller om affärsjuridik. Det här är kunskaper som skulle komma till användning även på andra områden. Några av de saker som säljare skulle kunna lära sig att argumentera för vore då:

  • Varför är tyskt vin bättre än franskt? (Eller vice versa.)
  • Varför är Facebook bättre än något annat socialt nätverk att annonsera på?
  • Varför är det bättre för kunden att betala en högre summa om man når ett visst mål, än att betala en lägre summa vare sig man når målet eller inte?
  • Varför bör en kund anlita en reklambyrå, eller köpa kakor med QR-koder på?

Det handlar om att alltid hitta argument för varför den egna verksamheten är bättre än konkurrenternas, och varför kunderna bör anlita just ert företag. Som en del i säljträning bör det ingå att öva på det här, och att lära in svar på de motfrågor som definitivt kommer att uppstå. Att sälja är att ständigt utvecklas.