Unga lär sig spara i aktier

Kanske är det aktiesparandes största fördel: drömmen om utdelning. Möjligtvis är det den som får allt fler ungdomar att spara i portföljer idag, vilket också resulterar i att många ungdomar sparar i högriskaktier. Men många känner ett starkt behov av att säkra sig på olika sätt, och förmodligen kan också en kombination av osäkra anställningar och en orolig omvärld göra det allt mer populärt att lära sig hur börsmarknaden funkar. Ny teknik och målmedvetna banker är den tredje faktorn.

Drömmen om att bli ekonomiskt fri när du är 30 är något som Robert Andersson går in starkt för. Han har satsat på att spara i aktier och återinvesterar utdelningen. Om det skriver aftonbladet.se och konstaterar samtidigt att ungdomar blivit allt mer angelägna vad det gäller det privata sparandet till pension. För visst kan det handla om att spara till pensionen, men många drömmer också om en lyxtillvaro som de menar ska vinnas genom att spara ihärdigt i aktier.

Ute efter stor utdelning

Visst välkomnar samhället ett större engagemang från ungdomarna, och det är förstås positivt att man försöker säkra sin framtid på olika sätt. Det finns fortfarande anledning till att fråga sig varför det blivit så angeläget för ungdomar idag att investera i aktier. Många ungdomar sparar i högriskaktier vilket tyder på att det är den snabba och stora utdelningen man är ute efter, och därför behöver fler ungdomar lära sig att spara mer diversifierat och långsiktigt.

Osäkra anställningar och en osäker värld runt omkring är förstås inte hela svaret på varför så många ändå har börjat spara. Idag är det betydligt enklare att spara i aktier och fler banker riktar sig till ungdomar för att de ska komma igång. Det handlar om att internet har fått enkla verktyg för att sköta bankärenden och plattformen passar ungdomars sätt att använda teknik på idag. Dessutom börjar unga tjejer leta sig in till börsmarknaden idag, vilket får ses som en rolig och positiv utveckling.