Inte tillräckligt många platser på läkarprogrammet

Många har en dröm om att studera till läkaren men faktum är att det inte finns så många utbildningsplatser. Trots att det råder en brist på läkare på många håll i landet, är det inte möjligt att öppna upp för fler platser.

3676315-portrait-of-a-young-male-doctor-holding-a-stethoscope

Det råder en läkarbrist i Sverige men trots detta finns inga planer på fler utbildningsplatser, skriver Göteborgs-Posten. Till skillnad från andra utbildningar är det regeringen som bestämmer hur många platser det ska finnas på läkarutbildningen. Visserligen har antalet antagna läkarstudenter fördubblats under de senaste 15 åren, men just nu har man inga planer på att utöka antalet platser. Enligt insatta utbildar man inte fler läkare på grund av att det råder en brist på praktiktjänster. Många nyblivna läkare får vänta flera år för att få en praktiktjänst därför har man diskuterat möjligheten att ta bort den typen av tjänstgöring och istället förlänga utbildningen. Detta har dock inte tagits ställning till av regeringen.

Många olika typer av läkare

I dagsläget finns det sju universitet i Sverige som utbildar läkare och år 2013 var det 1 584 som antogs till läkarprogrammet. Som läkare måste man kunna kombinera sin mänskliga förståelse med sina medicinska kunskaper. Man kan jobba inom en rad olika specialistområden och man kan även arbeta på flertalet olika typer av arbetsplatser. Är man exempelvis specialist i allmänmedicin träffar man patienter med olika symptom och i olika åldrar. Om det är nödvändigt skriver man en remiss och skickar patienterna vidare till andra specialister. Är man kirurg tillbringar man en stor del av sin tid i operationssalen och då arbetar man med en rad olika kirurgiska instrument, exempelvis från nordmed.se. Är man istället psykiatriker tillbringar man mycket tid med att samtala med sina patienter. Läs mer.

Mycket administrativt arbete

Den som tror att läkaryrket endast går ut på att träffa patienter och som tror att läkare är befriade från pappersarbete, har fel. I läkararbetet ingår nämligen en hel del administration. Man måste skriva journal för alla patienter där man för in resultaten från behandlingar och undersökningar. Man skriver även remisser om patienten behöver skickas till andra avdelningar. Läkaren är också den som skriver ut recept på mediciner och sjukintyg. Många experter anser att läkare behöver mer administrativ tid och en utav dessa har skrivit om det i Dagens Nyheter.