En plats för lärande

När det kommer till att lära sig saker är det ofta lättare än man tror, det handlar om att hitta rätt atmosfär och stämning för att utbildningen ska få sin behållning samt givetvis att ha koll på sin studieteknik. Kanske kan en plats vid vatten verka inspirerande?

stockholmvattenNär det kommer till utbildning har vi en tydlig intressent i Sverige och det är staten med dess förlängda arm, myndigheten Skolverket. På deras hemsida kan man lära sig om allt från prov och bedömning, läroplaner samt kompetens och fortbildning. När det kommer till det senare är det främst de ute i arbetslivet som det gäller, och det är något som är väldigt viktigt – möjligheten att utvecklas och växa i sin yrkesroll, oavsett vad för yrke det är en har.

Kreativ arbetsplats?

Som privat arbetsgivare är det en bra idé att ta tillvara på potential hos sina medarbetare samt att skapa plats för kreativitet och möjligheter, tillåta misstag och lära sig av sina erfarenheter. I Dagens Nyheter kan vi läsa om hur man blir mer kreativ på jobbet, nämligen genom att till exempel våga luncha med någon som man vanligtvis inte brukar luncha med, ta paus för reflektion samt skapa en öppen atmosfär där människor kan känna sig trygga och våga ta risker när det kommer till att förverkliga idéer.  En sak som står ut i artikeln är tanken på att skapa möten på olika platser, mellan avdelningar som vanligtvis inte arbetar dagligdags med varandra samt att ge medarbetarna tid att fokusera på sina idéer.

Genom att boka en mötesplats i en viss omgivning kan medarbetare inspireras och komma ifrån sina vanliga rutiner något. Konferens i Stockholms skärgård är ett tips som många arbetsgivare använder sig av för att både utveckla sina företag med sina medarbetare men även för att jobba på teambuilding, som är nog så viktigt i en värld där det mesta förändras varje sekund.