Att tänka på, på arbetsmarknaden

Det enklaste sättet att få jobb kan nog vara att gå via ett bemanningsföretag, en bransch som växer allt mer i Sverige. Det finns dock en del saker som man som anställd ska tänka på, det handlar bland annat om att man har en lojalitetsplikt mot sin arbetsgivare.

11732533I Svenska Dagbladet kan vi läsa om hur det har gått bättre än väntat på arbetsmarknaden, och inte minst för jobbuthyrarna. Det syns nämligen hos bemanningsföretagen att tillväxten har ökat, jämfört med samma period i fjol har tillväxten totalt ökat med ungefär nio procent under det första kvartalet av året, detta enligt branschorganisationen. Det är alltså en god idé att gå via ett välrenommerat bemanningsföretag om man vill ha ett jobb snabbt, särskilt i Stockholmsregionen. Med Andara bemanning kan du bland annat hitta vägen till jobbet enkelt och hyra in medarbetare om du är ute efter det.

Allt fler stämningar för lojalitetsbrott på arbetsmarknaden

Men som anställd finns det en del att tänka på. En av dessa saker är reglerat i anställningsavtalet, ibland genom en tyst överenskommelse mellan raderna och kallas för lojalitetsplikt. I Dagens Nyheter skrivs det nu om hur allt fler tjänstemän faktiskt stäms av arbetsgivare eller före detta arbetsgivare, för just lojalitetsbrott, och det ibland på höga miljonbelopp. Något som dessutom växer på arbetsmarknaden, en slags USA-inspirerad förändring av hur man tolkar och använder det juridiska regelverket och sin policy. Många arbetsgivare använder detta även för att endast skrämma sina anställda, utan att det som står skrivet i ens kontrakt faktiskt har någon bärande verkan. Men ett som är säkert är att företagen allt oftare använder rättsliga vapen för att sätta anställda på plats, eller hålla kvar dessa i en slags karantän mot att hitta ett nytt jobb. Detta kan dock göra anställda mindre kreativa.

Bakom stämningarna ligger ofta anklagelser om brott mot lojalitetsplikten i anställningsavtalet men även brott mot förbudet att röja företagshemligheter eller att man struntat i konkurrensklausuler.