Anlita inspirationsföreläsare på konferens

När du har kickoff med företaget finns det många fördelar i att boka in en inspirationsföreläsning. Externa föreläsare är perfekta att ha med på företagskonferenser och kickoffer, och du får stora möjligheter att välja en person med rätt kunskaper som passar företaget och konferensen just då. Det finns en lång rad olika sorters föreläsningar du kan boka för att hålla inspirationen och företagsandan uppe hos dina medarbetare.

Att boka Lena Skogholms inspirationsföreläsningar kan ge många fördelar för din konferens. Lena Skogholm föreläser inom ledarskap, bemötande, stresshantering och självledarskap. Här kan du inspirera de anställda med information om hur det går att skapa en social kontorsmiljö fylld av arbetsglädje samt hur det går att ta svåra samtal och lösa konflikter på ett effektivt sätt.

Håll motivationen uppe

Det är vanligt att motivationen brister på arbetsplatser, särskilt i perioder med mycket arbete och brist på personal. Om medarbetarna har arbetat länge i samma yrkesroll kan känslan av meningsfullhet också gå ner, samt när det uppstår kommunikations- och samarbetsproblem. Som chef kan du behöva tala med dina anställda och bolla tankar kring förbättringar med dem. Ett annat sätt att höja lagandan och motivationen är att åka med alla medarbetare på en konferens, där du tar in inspirerande förläsare som är experter inom arbetspsykologi, stresshantering och andra viktiga områden.

Fördelar med att välja digitala event

Vid de tillfällen dina anställda inte kan åka på konferens på grund av familjeåtaganden eller annat kan du också anordna digitala event. Ett digitalt möte kan ta in många deltagare och minskar samtidigt klimatpåverkan. Det är även möjligt att boka in inspirerande föreläsare som håller föredrag online, vilket kan ge ett stort deltagande av åhörare i behov av inspiration.

Inspirationsföreläsningar för bättre kommunikation

Många branscher ställer tuffa krav på sina medarbetare, där de behöver klara av svåra samtal, avskedanden och konfliktlösning. Detta kan vara känslomässigt krävande och utmanande för personalen och för HR-ansvariga. Mitt uppe i alla dessa krav är det också nödvändigt att agera professionellt och behålla lugnet. Lena Skogholm håller inspirerande föreläsningar som hjälper dina anställda att bättre förstå mänskliga relationer. I hennes bok Bemötandekoden beskriver hon hur du kan bemöta och förstå andra på ett bättre sätt, och därmed också förstå dig själv. Boken tar avstamp i interpersonell neurobiologi, som är en integration mellan ett antal olika forskningsfält. Här knyts information samman kring hur medvetandet, hjärnan och mänskliga relationer förändrar och påverkar varandra.

Lena Skogholm rekommenderar flera åtgärder för att behålla lugnet på jobbet:

  • Tänk alltid på att personen du pratar med gör sitt bästa, så skapar du förståelse hos dig själv.
  • Skaffa dig rätt verktyg för konflikthantering, till exempel via validerande samtal.
  • Ledningen behöver ständigt arbeta strategiskt med att skapa en social arbetsmiljö, detta minskar konflikter och underlättar hantering av svåra situationer.
  • Boka en extern föreläsare

Företag kan anordna föreläsningar med externa föreläsare av många olika orsaker. En vanlig målsättning är att inspirera medarbetarna och motivera dem i arbetet. Med hjälp av en extern föreläsare kan din organisation få nya perspektiv och inspireras av nya idéer och tankar. Externa talare kan lätt kommunicera förändring och förnyelse till företaget, och på så vis ge bra verktyg till medarbetarna för att ta hela verksamheten till en högre nivå.