Nå dina mål på olika sätt

Utbildning är inte alltid allt. Även om kunskaper och framförallt de talanger och egenskaper som man kan få nedskrivna på papper, har förmågan att öppna många dörrar så ska man inte misströsta om man inte känner någon tillhörighet till universitet och högskolor. Kanske är man en av alla dem som helt enkelt inte prioriterade skolan när man väl var där, och därför inte fick de betyg för att kunna bli det som man senare i livet fick ett stort intresse för. Det finns andra vägar, vid sidan av de tunga studierna, för att nå många av sina mål. Oavsett om man kommer att behöva studera vidare eller inte.

  • Arbeta sig upp internt på ett företag
  • Ha ett kontaktnät där man kan visa sin kompetens
  • Komplettera sina tidigare studier
  • Göra högskoleprovet för att börja studera utifrån kompletterande meriter

En annan väg att gå är att satsa på ett eget företag. Många av de mest drivna entreprenörerna har klarat sig på att vara smarta och ha bra idéer utan att ha tunga utbildningar i bagaget.  

Om man redan startat företag

Om man redan har startat ett eget företag eller vet precis vart man vill komma i sin karriär, är det långt ifrån säkert att man behöver någon längre utbildning för att kunna nå dit. Chanserna till att kunna få ta del av de rätta erfarenheterna för att kunna utvecklas kommer förmodligen snarare att finnas i arbetslivet. De rätta titlarna kommer alltså inte att komma till en med en gång, utan man kommer i de flesta fall att få jobba sig dit man vill komma och på så sätt alltid praktiskt få visa att man är bra och varför man behövs inom organisationen.

Nå personliga mål med coachning

Även inom företag, och för dem som arbetar där, finns det däremot alltid ett behov av utveckling med hjälp av coachning. Detta gäller såväl för medarbetarna som för cheferna, just därför är det många som inser sitt och andras behov att utvecklas och bokar in kurser med http://www.affarscoachen.nu/. Grundtanken med att ta hjälp av affärscoacher är att alla människor inom en organisation har en större kompetens än den som man använder sig. Man har alltså en potential till att utvecklas, bland annat genom fristående kurser, seminarier och konferenser.