Viktigt med en bra chef

Arbetsmiljön på ett företag är viktigare än man kan tro. Och i arbetsklimatet på en arbetsplats finns det flera faktorer som spelar in. Inte minst chefskapet. Enligt forskning från Karolinska institutet påverkar till och med chefen sina medarbetares hälsa.

arbete dator kaffeEnligt ny forskning påverkar nämligen din chef din hälsa. Inte så konstigt egentligen. Ofta är det chefen som påverkar vardagsstressen hos sina medarbetare, med styrning av löner, belastning av arbetsbörda samt skydd mot kränkningar och favorisering. Om en ställer det på sin spets kan man till och med dra till med att chefer i dagens näringsliv, precis som i alla tider, har betydelse för själva folkhälsan. På Karolinska Institutet kan man läsa mer om detta. Om det är så att man känner att man inte längre trivs på sitt företag eller med det man jobbar med, samtidigt som arbetsmiljön inte är tipp topp – så kanske det helt enkelt är dags för en total omställning, något vi skrivit om tidigare i ett annat inlägg.

En dålig chef kan få personal att fly

 Men hur länge kan egentligen en dålig chef få fortsätta, trots personalflykt exempelvis? Ja om det är flera medarbetare som söker sig bort, till andra arbetsplatser, då är det kanske dags att se över ledarskapet på företaget eller organisationen. Något som det skrivs om i bland annat Svenska Yle. Är chefen kvar samtidigt som personalen går, leder det ofta inte till guld och gröna skogar – för företaget i sig. Men om inga åtgärder vidtas inom en organisation så är rådet att den som till exempel mår dålig i sin roll och i arbetsklimatet faktiskt söker sig bort.

Samtidigt finns det enligt experter människor som är födda till att leda på ett sätt som andra inte alls är. Vissa personer är helt enkelt ”naturliga chefsämnen” som det kallas. Det kan handla om att personerna i fråga bär på egenskaper som ses som goda för ledarskap – ansvartagande, lugna och logiska, empatiska. En introvert chef kan fungera lika bra som en extrovert – i många fall ännu bättre. Känslomässig stabilitet och öppenhet är tillsammans med målmedvetenhet signaler på att personen skulle kunna vara en bra chef.