Förbättra studiemiljön med skärmvägg

En traditionell arbetsplats skiljer sig inte alltid så mycket från att vara student och studera på biblioteket. Både på en arbetsplats, där man sitter i kontorslandskap, och när man studerar kan ljudmiljön ibland bli starkare mot vad man personligen skulle önska.

Alla behöver olika saker för att kunna koncentrera sig. Medan vissa behöver ha det knäpptyst är det andra som gärna vill ha lite bakgrundssurr eller musik på. Ingen mår dock bra av en arbetsmiljö som är alltför ljudlig. Det lättaste för att alla ska få som de vill är att anpassa sig efter dem som vill ha det tyst, och sedan låta andra ha musik på i hörlurar eller boka ett rum där man kan prata utan att störa. Men vad kan man då göra när studiemiljön tenderar att ha för hög ljudmiljö?

Tycker man att det lätt blir en för hög ljudnivå för att man ska kunna koncentrera sig på studierna kan man be sin skola sätta upp en skärmvägg eller flera där de flesta studenter brukar sitta. En skärmvägg skärmar inte bara av utan hjälper även till att dämpa ljudet genom att inte göra så att ljudet studsar. På samma sätt som en skärmvägg kan fungera som en ljuddämpare fungerar mattor, gardiner och tavlor på väggarna. Det finns alltså sätt att göra det rum man studerar i mindre känsligt för ljud. Att som en skola investera i sådana ljuddämpande element är ofta en bra investering precis på samma sätt som det kan vara på en arbetsplats.

Andra sätt till att få en bättre studiemiljö eller en lugnare arbetsmiljö är att skapa lugnare utrymmen och rum där det alltid ska vara helt tyst och där man kan stänga om sig utan att bli störd. Samtidigt som man skapar rum där det är okej att diskutera och prata med varandra, även om man fortfarande håller en lugnare samtalston.