Ungt och högt

MVG i allt

18-årige Douglas Berglund släppte i slutet av 2010 en bok som hade alla förutsättningar att bli en riktig storsäljare, åtminstone om man ser till namnet. Den heter nämligen ”En lat jävels guide till MVG i alla ämnen”. I boken delar författaren med sig av sina bästa tips, som att utveckla sitt språk, då det ofta gör större intryck hur man säger någonting än vad man faktiskt säger; föra så lite oväsen som möjligt om man kommer för sent till en lektion och att satsa på att göra ett bra första intryck när man första gången träffar en ny lärare. Boken handlar inte om att luras eller fuska, utan om att vara aktiv på lektionerna, lyssna uppmärksamt och vara effektiv. Framför allt lär boken dock ut en effektiv studieteknik, som gör att man även får tid över till annat. En något provokativ titel på något som egentligen inte är speciellt revolutionerande eller kontroversiellt. Men ett bra tips likväl.

Nya högskoleprovet

Högskoleprovet har genomgått några förändringar, och det prov som numera möter de presumtiva högskolestudenterna skiljer sig därför från de tidigare proven. Provet innehåller nu fler uppgifter och mer matematik än tidigare, även om provtiden är lika lång som innan. Ordförståelsen har plockats bort och ersatts av ett test där man ska komplettera meningar med rätt ord. Syftet med förändringarna är att det tidigare högskoleprovet inte anses ha kunnat kartlägga hur väl studenterna verkligen kommer att klara av högskolan. Det nya provet ställer högre krav på att studenterna förbereder sig, framför allt genom att repetera gymnasiets matematik A.

Nya gymnasieskolan

Även gymnasieskolan förändras, och det påverkar antagningen till högskolan. För de som väljer att gå ett yrkesförberedande program blir det svårare att gå direkt till högskolan. För att kunna göra det krävs det att man läser kurser som ger högskolebehörighet, och olika yrkesförberedande program ger olika möjligheter att läsa dessa kurser: det blir lättare på barn- och fritidsprogrammet och svårare på naturbruksprogrammet.